ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ-ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ-ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΗΓΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 13, 1-12

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1987 (EL)

THE BEGINNINGS OF CHRISTIANITY IN CYPRUS. HISTORICAL-PHILOLOGICAL- THEOLOGICAL AND RELIGIONS HISTORICAL ANALYSIS OF THE NARRATIVE OF ACTS 13, 1-12
ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ-ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ-ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΗΓΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 13, 1-12

Οικονόμου, Χρήστος

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟΨΙΣΘΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 1. ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ, ΕΝΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΘΝΗ. 2. Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΛΟΣ ΣΥΜΠΙΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΑΣ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΛΛΑ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ, ΣΧΕΔΟΝ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΣΤΙΧΟ ΤΗΣ ΔΙΗΓΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. ΑΥΤΗ Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΗΓΗΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ, ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ. 3. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΩΡΕΙ ΕΝΙΑΙΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ, ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ. Ο ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΣΤΗ ΔΙΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Δ., ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Κ.Δ., ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΙΟΥΔΑΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝΙΣΕΙ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΔΙΑΘΗΚΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΔΙΗΓΗΣΕΩΣ. (ΠΕΡΙΚΟΠΗ)
THE PRESENT STUDY TRIES TO MAKE A HISTORICAL, THEOLOGICAL, PHILOLOGICAL AND RELIGIONS-HISTORICAL ANALYSIS OF THE NAVVATIVE OF ACTS 13, 1-12. 1) THE BEGINNINGS OF CHRISTIANITY IN CYPRUS ARE A CENTRAL POINT IN THE DEVELOPMENT OF THE HISTORY OF THE CHURCH AND MORE GENERALLY OF THE CIVILIZATION OF ISLAND, WHILE AT THE SAME TIME CONTRIBUTE TO THE SPREADING OF THE WORD OF GOD TO THE NATIONS. 2) THE WRITER OF ACTS IS NOT A SIMPLE COMPILATOR AND COLLECTOR OF SOURCES, BUT HE IS A GREAT THEOLOGIAN OF THE CHURCH, BECAUSE HE CITES WITH THE ACCOUNT OF THE FACTS, ALMOST IN EVERY VERSE OF THE NARRATIVE AND A CONSIDERABLE THEOLOGY.THIS THEOLOGY OF ACTS GENERALLY AND OF THE NARRATIVE ESPECIALLY SUPPORTED OF THE HISTORICAL KERNEL, AND THE HISTORICAL CREDIBILITY OF THE FACTS OF THE LIFEOF THE CHURCH AND IT IS NOT AN ARBITRARY CREATION OF THE SAME WRITER. 3) THE EVANGELIST LUKE REGARD AS A SINGLE WHOLE THE OLD AND NEW TESTAMENTS-REVELATIONWHEREIN THE HISTORY OF THE DIVINE ECONOMY IS DESCRIBED. LUKE USES IN HIS NARRATIVE TERMS FROM THE OLD TESTAMENT, AS WELL AS RELIGIONS-HISTORICAL TERMS FROM THE NEW TESTAMENT TO STRESS THE RELIGIONS-HISTORICAL BACKGROUND OF THE NARRATIVE. HE USES TERMS FROM JEWISH MAGIC AND THE GENERAL RELIGIONS ENVIRONMENT. (SHORTENED)

PhD Thesis

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Philosophy, Ethics and Religion
Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Humanities and the Arts
Ο ΑΡΧΕΓΟΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 13 1-12
Καινή διαθήκη
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ


Ελληνική γλώσσα

1987


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.