ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ 1189-C. 1240 Μ.Χ.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
BYZANTINE REBELLIOUS AND AUTONOMY INSURRECTIONS IN THE DODECANESE AND ASIA MINOR, AD 1189-C. 1240
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ 1189-C. 1240 Μ.Χ.

ΣΑΒΒΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ

ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΤΑΣΙΑΣΤΙΚΑ (ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΘΡΟΝΟΥ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΤΙΚΑ (ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ). ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ (ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ-ΞΕΝΩΝ) ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (ΕΠΙΒΟΥΛΗ, ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΚΛΠ). ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ 7 ΣΤΑΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ (ΚΕΦ. Α'-Δ' ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ), ΚΑΙ 5 ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΤΙΚΑ (ΚΕΦ. Α'-Ε' ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ). ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΟΥΣΙΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΩΣ ΤΟ 1204 ΚΑΙ ΝΙΚΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1204/5 ΚΑΙ ΕΞΗΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΚΑ-ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΥΣ 'Η ΜΗ "ΟΙΚΟΥΣ" ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΝ ΟΙ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΕΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΓΚΑΦΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΟΤΖΑΣ, 3 ΨΕΥΔΑΛΕΞΙΟΙ, ΛΑΣΚΑΡΙΔΕΣ, ΝΕΣΤΟΓΓΟΙ, ΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΟΖΩΜΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ ΑΣΙΔΗΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β' ΓΑΒΡΑΣ (ΑΜΙΣΟΥ), ΔΑΒΙΔ (ΜΕΓΑΣ) ΚΟΜΝΗΝΟΣ, ΛΕΩΝ ΓΑΒΑΛΑΣ. ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΘΟΤΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ (ΤΟΥΡΚΟΥΣ-ΑΡΜΕΝΙΟΥΣ ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΦΡΑΓΚΟΥΣ, ΒΕΝΕΤΟΥΣ Κ.Α.).
DIFFERENTIATION OF THE INSURRECTIONS INTO REBELLIONS (AIMING AT THE THRONE) AND AUTONOMY-SEPARATIST (PROCLAMATION OF INDEPENDENCE FROM CENTRAL CONTROL). DETAILED EXAMINATION OF THE SOURCES (BYZANTINE- FOREIGN) AND ANALYSIS OF THE RELEVANT TERMS (EPIBULE, APOSTASIA, SYNOMOSIA, ETC). THERE ARE EXAMINED IN DETAIL 7REBELLIONS MOVEMENTS (CHAPTERS I-IV OF PART ONE) AND 5 AUTONOMY-SEPARATIST ONES (CHS I-V OF PT TWO). ON A PARALLEL BASIS THERE IS A DETAILED EXAMINATION OFTHE GEOGRAPHY-TOPOGRAPHY OF THOSE AREA OF THE BYZANTINE EMPIRE WHERE THE SPECIFIC INSURRECTIONS BROKE OUT, AS WELL AS THOSE AREAS ADMINISTRATIVE STATUS INRELATION TO THE ADMINISTRATIVE CENTRE: CONSTANTINOPLE UNTIL 1204 AND NICAEA FROM 1204/5 ONWARDS. ADDITIONAL DETAILED PROSOPOGRAPHICAL-GENEALOGICAL INFORMATION IS PROVIDED ON THE SPECIFIC LATE BYZANTINE "HOUSES", ARISTOCRATIC OR ELSEWISE, WHENCE THE EXAMINED (IN THE THESIS) REBELS ORIGINATED: THEODORE MANCAPHAS, BASIL CHOTZAS, THE 3 PSEUDO-ALEXII, THE LASCARIDS, THE NESTONGI, MANUEL MAUROZOMES, SABBAS ASIDENUS, THEODORE II GABRAS (OF AMISUS), DAVID (GRAND) COMNENUS, LEO GABALAS. FINALLY, THE RELATIONS AND CONTACTS OF THE BYZANTINE STATE, BUT ALSO THOSE ON THE PART OF THE VARIOUS INSURGENTS WITH THE EMPIRE'S EXTERNALOPPONENTS (TURKS-ARMENIANS OF CILICIA-FRANKS-VENETIANS ETC) ARE HERE SET WITHIN A MORE CORRECT PERSPECTIVE (CONTEXT).

Βυζαντινή ιστορία
ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ASIA MINOR {ANATOLIAN}
ΤΟΥΡΚΙΚΗ {ΣΕΛΤΖΟΥΚΙΚΗ} ΙΣΤΟΡΙΑ
Social history
Byzantine history
LATER BYZANTINE PERIOD
Υστεροβυζαντινή περίοδος
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
HISTORICAL GEOGRAPHY-TOPOGRAPHY
ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ-ΔΥΣΗΣ
TURKISH {SELJUK} HISTORY
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1986


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.