EVALUATION OF THE INELASTIC SEISMIC BEHAVIOUR OF MULTISTOREY REINFORCED CONCRETE BUILDINGS

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΛΥΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
EVALUATION OF THE INELASTIC SEISMIC BEHAVIOUR OF MULTISTOREY REINFORCED CONCRETE BUILDINGS

ΚΑΠΠΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ: Α) ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΥΟΡΟΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (Ο.Σ.) ΠΟΥ ΔΙΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ, ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η/Υ.Β) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΦΑΣΕΩΣ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ Ο/Σ ΣΤΗΝΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ. ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΣΟ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ CEB-FIP ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΓΙΑ ΣΥΝΗΘΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ).ΑΝΑΛΥΘΗΚΑΝ ΤΟΣΟ ΠΛΑΙΣΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟ Ο/Σ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ-ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΦΑΣΗ (Α), ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: I) ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ, Η ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΗ ΒΡΕΘΗΚΕ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΤΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΩΣ. II) ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΧΕ Η ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ Ο/Σ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ TAKEDA, ΒΡΕΘΗΚΕ ΟΤΙ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΦΑΣΗ (Β), ΒΡΕΘΗΚΕ ΟΤΙ Η ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΤΟΣΟ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΑΚΩΝ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΙΣΧΥΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ, ΕΝΩ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΜΕ ΕΝΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ SOOE ΤΟΝ EL CENTRO ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΕΣΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΝ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ CEB ΕΔΕΙΞΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΤΑΝ ΑΠΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ, ΠΙΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΚΑΘΥΨΟΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ,ΓΕΝΙΚΑ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
THE OBJECTIVE OF THE DISSERTATION IS TWOFOLD: A) TO EVALUATE CURRENT PROCEDURES FOR THE INELASTIC DYNAMIC ANALYSIS OF MULTISTOREY REINFORCED CONCRETE (R/C) STRUCTURES SUBJECTED TO INPUT GROUND MOTIONS, THROUGH THE PARAMETRIC ANALYSIS OF VARIOUS STRUCTURAL MODELS, USING AN APPROPRIATE COMPUTER PROGRAM. B) USING THE RESULTS OBTAINED DURING THE PREVIOUS STAGE, EVALUATION OF THE INFLUENCE THAT THE DESIGN CODE PHILOSOPHY HAS ON THE SEISMIC BEHAVIOUR OF R/C BUILDING STRUCTURE. THE CODES CONSIDERED INCLUDE THE CURRENT GREEK CODES, AS WELL AS THE CEB-FIP MODEL CODES FOR THE DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES (UNDER NORMAL AND SEISMIC LOADING). R/C FRAME STRUCTURES, AS WELL AS DUAL SYSTEMS WERE ANALYSED FOR A SERIES OF INPUT ACCELEROGRAMS, USING A GENERAL PURPOSE COMPUTER PROGRAM, EXTENDED AND MODIFIED DURING THE COURSE OF THE PRESENT STUDY. REGARDING STAGE (A) THE MAIN CONCLUSIONS INCLUDE THE FOLLOWING (I) AS FAR AS THE DYNAMIC INPUT PARAMETERS ARE CONCERNED, THE MOST CRITICAL ONE WAS FOUND TO BE THE BASE ACCELEROGRAM; (II) THE STRUCTURAL PARAMETER WHICH HAD THE LARGEST INFLUENCE ON THERESPONSE WAS THE EFFECTIVE FLEXURAL STIFFNESS OF THE ELASTIC PART OF THE MODELS REPRESENTING THE HYSTERETIC BEHAVIOUR OF R/C MEMBERS; AMONG THE POST-YIELD STIFFNESS PARAMETERS, THE ONE DETERMINING THE SLOPE OF THE UNLOADING BRANCH INTHE MODIFIED TAKEDA MODEL WAS FOUND TO HAVE THE LARGEST INFLUENCE ON THE RESULTS. REGARDING STAGE (B), THE MOST SERIOUS DEFFICIENCY FOUND IN THE SEISMIC BEHAVIOUR OF BOTH THE FRAME AND THE DUAL SYSTEMS DESIGNED TO THE GREEK CODES WAS THAT COLUMN HINGING OCCURED, EVEN FOR MODERATELY STRONG GROUND SHAKING, WHILE FOR AN EARTHQUAKE INTENSITY EXCEEDING THAT OF THE EL CENTRO SOOE COMPONENT THE AVAILABLE COLUMN DUCTILITIES WERE FOUND TO BE LOWER THAN THE DEMANDS CALCULATED IN THE ANALYSIS. THE STRUCTURES DESIGNED TO THE CEB MODEL CODES PERFORMEDIN A SUPERIOR MANNER, WITH LOWER DISPLACEMENTS, MORE UNIFORMLY DISTRIBUTED ALONG THE HEIGHT AND COLUMN DUCTILITY REQUIREMENTS LOWER, IN GENERAL, THAN THE AVAILABLE VALUES.

INELASTIC BEHAVIOUR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Earthquake engineering
Ductility
EARTHQUAKE STRUCTURAL ENGINEERING
ΠΛΑΣΤΙKΟΤΗΤΑ
Nonlinear dynamic analysis
Μη γραμμική δυναμική ανάλυση
REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Seismic codes
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Σεισμική μηχανική
Αντισεισμικοί κανονισμοί

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1986


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.