ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΚΑΡΠΟΣΠΟΡΙΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΡΟΔΟΦΥΚΟΣ GRACILARIA VERRUCOSA (HUDSON) PAPENFUSS

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1982 (EL)
A LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY STUDY ON CARPOSPOROGENESIS OF THE MARINE RED ALGA GRACILARIA VERRUCOSA (HUDSON) PAPENFUSS
ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΚΑΡΠΟΣΠΟΡΙΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΡΟΔΟΦΥΚΟΣ GRACILARIA VERRUCOSA (HUDSON) PAPENFUSS

ΔΕΛΗΒΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΛΕΠΤΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΡΠΟΣΠΟΡΙΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΟ ΡΟΔΟΦΥΚΟΣ GRACILARIA VERRUCOSA (HUDS) PAPENFUSS. Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΠΟΣΠΟΡΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ. ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ ΚΑΡΠΟΣΠΟΡΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΒΛΕΝΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΥΡΗΝΑ, ΛΙΓΟΥΣ ΑΜΥΛΟΚΟΚΚΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΠΛΑΣΤΙΔΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΥΛΑΚΟΕΙΔΕΣ. ΤΑ ΚΑΡΠΟΣΠΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΜΥΛΟΚΟΚΚΩΝ, ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΙΚΡΩΝ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΑΤΟΜΗΣ ΔΙΚΤΥΟΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥΣΤΑΔΙΟΥ ΤΑ ΔΙΚΤΥΟΣΩΜΑΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΕΚΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΚΥΣΤΙΔΙΑΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΤΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 'Η ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑ ΙΝΩΔΗ ΧΥΜΟΤΟΠΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΥΤΟΠΛΑΣΜΑ. ΤΑ ΩΡΙΜΑ ΚΑΡΠΟΣΠΟΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΔΙΣΤΡΩΜΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ ΙΝΙΔΙΑ ΒΛΕΝΝΑΣ. Η ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝΚΑΡΠΟΣΠΟΡΙΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΖΙΚΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΥΡΗΝΩΝ ΚΥΣΤΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΚΕΚΑΜΕΝΑ, ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΣΩΜΑΤΑ.
THE UTRASTRUCTURE OF CAPOSPOROGENESIS FOR THE RED ALOA GRACILARIA VERRUCOSA (HUDS) PAPENFUSS IS DESCRIBED. CARPOSPORE DIFFERENTIATION PROCEEDS THROUGH FOUR DEVELOPMENTAL STAGES. THE YOUNGEST CARPOSPORES ARE EMBEDDED WITHIN CONFLUENT MUCILAGE AND CONTAIN A LARGE NUCLEUS, FEW STARCH GRAINS, AS WELL AS PROPLASTIDSWITH A PERIPHERAL THYLAKOID. THE SECOND STAGE CARPOSPORES ARE REORGANIZED BYTHE INCREASED NUMBERS OF STARCH GRAINS, THE FORMATION OF SMALL STRAIGHT-PROFILED DICTROSOMES WHICH PRODUCE CARPOSPORE WALL MATERIAL AND THE PRESENCE OF DARK-STAINING BODIES IN THE CYTOPLASM. PLASTIDS FORM THEIR INTERNAL THYLAKOID SYSTEM. DURING THE THIRD STAGE, DICTYOSOMES BECOME CURVED AND CONTINUE TO PRODUCEVESICLES WHICH DEPOSIT MORE WALL MATERIAL OR FUSE WITH EACH OTHER TO FORM LARGE FIBROUS VACUOLES LIVING IN THE PERIPHERAL CYTOPLASM. MATURE CARPOSPORES ARE SURROUNDED BY A TWO-LAYERED CARPOSPORE WALL WITH THE OUTER LAYER REPRESENTING COMPRESSED MUCILAGE FIBRILS. CARPOSPORE MATURITY IS SIGNALLED BY THE MASSIVEPRODUCTION OF CORED VESICLES PRODUCED BY HIGHLY CURVED HYPERTROPHIED DICTYOSOMES.

Electron microscope
CARPOSPORAGENESIS
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΚΗ
Λεπτή δομή
CARPOSPOROPHYTE DEVELOPMENT
RED ALGAE
ΦΥΚΟΛΟΓΙΑ
Ηλεκτρονική μικροσκοπία
PLANT CELL BIOLOGY
Ροδοφύκη
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ
Ultrastructure
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΡΠΟΣΠΟΡΙΟΦΥΤΟΥ
ΚΑΡΠΟΣΠΟΡΙΟΓΕΝΕΣΗ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1982


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.