Η υστεροελλαδική ΙΙΒ/ΙΙΙΑ1 και η ΥΕ ΙΙΙΑ2 περίοδοι στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο: η μυκηναϊκή εγκατάσταση στα Δωδεκάνησα και τα παράλια της Μικράς Ασίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)

The late helladic IIB/IIIA1 and the late helladic IIIA2 periods in the Southeastern Aegean: mycenaean settlement in the Dodecanese and the coasts of Asia Minor
Η υστεροελλαδική ΙΙΒ/ΙΙΙΑ1 και η ΥΕ ΙΙΙΑ2 περίοδοι στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο: η μυκηναϊκή εγκατάσταση στα Δωδεκάνησα και τα παράλια της Μικράς Ασίας

Rittaco, Mario

PhD Thesis

Mycenaean tomb architecture
Δωδεκάνησα
Anatolia
Μυκηναϊκή κεραμική
Μυκηναϊκά όπλα
Mycenaean pottery
Humanities and the Arts
Dodecanese islands
Ιστορία και Αρχαιολογία
Μυκηναϊκή ταφική αρχιτεκτονική
Mycenaean burial costoms
Μυκηναίοι
Μυκηναϊκά εργαλεία
Mycenaean weapons
Mycenaean
Αιγαίο, Νοτιοανατολικό
Mycenaean tools
Aegean, Southeastern
Μυκηναϊκά ταφικά έθιμα
Mycenaean expansion
History and Archaeology
Μυκηναϊκή εξάπλωση
Μικρά Ασία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες


Ελληνική γλώσσα

2007


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.