Πλαίσιο διαχείρισης ναυτιλιακής κίνησης στο Αιγαίο πέλαγος, υπό το πρίσμα ενεργειακών και γεωπολιτικών εξελίξεων

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2013 (EN)
Regulating maritime traffic in the Aegean sea under a changing geopolitical environment
Πλαίσιο διαχείρισης ναυτιλιακής κίνησης στο Αιγαίο πέλαγος, υπό το πρίσμα ενεργειακών και γεωπολιτικών εξελίξεων

Δαλακλής, Δημήτριος

Ναυτικά ατυχήματα
Ships' routing
Πορειογράφηση των Πλοίων
Aegean sea
Μεσόγειος Θάλασσα
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης ναυτιλίας
Αιγαίο πέλαγος
Mediterranean Sea
Maritime accidents
Electronic navigation services

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2013


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
University of the Aegean*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)