Διερεύνηση νέων βιοχημικών παραγόντων (π.χ ισοπροστάνια, ομοκυστεΐνη) σε συσχετισμό με το βαθμό άσκησης και άθλησης

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2012 (EN)
Investigation of new biochemical factors in relation to the extent of training and physical exercise
Διερεύνηση νέων βιοχημικών παραγόντων (π.χ ισοπροστάνια, ομοκυστεΐνη) σε συσχετισμό με το βαθμό άσκησης και άθλησης

Σωτηρόπουλος, Αντώνιος

Χοληστερόλη
Τριγλυκερίδια
Λιπίδια
Λιποπρωτείνες υψηλής πυκνότητας ( HDL)
Φωσφολιπίδια
Ομοκυστεΐνη
Ισοπροστάνια
Λιποπρωτεΐνες χαμηλής πυκνότητας ( LDL )

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2012


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)