ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ-ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ & ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΙΝΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΛΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ-Β.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1992 (EL)
MINERALOGICAL-GEOCHEMICAL AND STRATIGRAPHIC INVESTIGATION OF THE HOLOCENE COVERIN THE MARINE REGION ATTICA-EUBOEA-N.CYCLADES
ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ-ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ & ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΙΝΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΛΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ-Β.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ

Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΙΝΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 14000 ΧΡΟΝΩΝ, ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ-Β.ΚΥΚΛΑΔΩΝ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ, ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΘΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΑΦΩΣ ΣΕ ΔΥΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. Η ΠΡΩΤΗ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΕΥΒΟΙΚΟΚΟΛΠΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΧΑΛΑΡΑ ΙΖΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΗΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΝ ΑΣΩΠΟ ΠΟΤΑΜΟ. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ Β.ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΜΜΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 14000 ΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ. Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΠΗΚΕ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΕΥΒΟΙΚΟ ΚΟΛΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΙΑΝΗΣΠΡΙΝ ΑΠΟ 12000 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ.
THE ESSAY STUDIES THE QUALITY AND STRUCTURE OF THE HOLOCENE COVER, WHICH IS THERESULT OF THE LAST 14000 CONTINUOUS SEDIMENTATIONS, IN THE MARINE AREA BETWEEN ATTICA-EUBOIA-NORTHERN CYCLADES. IT IS BASED UPON GRAIN-SIZE, MINERALOGICAL AND GEOCHEMICAL ANALYSES OF SURFACE SEDIMENTS, ANALYSES OF CORES AND LITHOSEISMIC MEASUREMENTS. THE AREA UNDER INVESTIGATION IS DISTINGUISHED IN TWO UNITS. THE FIRST CONCERNS SOUTH EUBOIC GULF, WHICH IS CHARACTERISED BY FINE GRAINED SEDIMENTS COMING MAINLY FROM ASOPOS RIVER. THE SECOND AREA CONCERNS PETALION GULF AND THE MARINE REGION OF NORTHERN CYCLADES AND IT IS CHARACTERISED BY RELICT SANDS 14000 Y. OLD. SEA ENTERED THE SOUTH EUBOIC GULF APPROX. 12000 Y. B.P.

SOUTH EUBOIC
Γεωχημεία
Ορυκτολογία
SEDIMENTOLOGY
ΒΟΡΕΙΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ
ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Mineralogy
Geochemistry
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
NORTHERN CYCLADES
MARINE GEOLOGY

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1992


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.