ΡΟΗ ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΟΙΒΑΔΑΣ ΥΓΡΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΑΓΩΓΟ. ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΑΦΗΣ.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
FLOW OF A THIN LIQUID FILM IN A VERTICAL PIPE. DIRECT CONTACT CONDENSATION PHENOMENA.
ΡΟΗ ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΟΙΒΑΔΑΣ ΥΓΡΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΑΓΩΓΟ. ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΑΦΗΣ.

ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΟΙΒΑΔΑΣ ΝΕΡΟΥ Η ΟΠΟΙΑΔΙΑΒΡΕΧΕΙ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΣΩΛΗΝΑ. ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΑΤΜΟΥ (ΠΑΡΟΥΣΙΑ Η ΜΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ), ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΩΝ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ. ΑΡΧΙΚΑ, ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΧΟΥΣ ΤΗΣ ΥΓΡΗΣ ΣΤΟΙΒΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟΙΒΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ.ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΗΣ ΥΓΡΗΣ ΣΤΟΙΒΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ REYNOLDS ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ, ΓΙΑ RE =370-11020 ΚΑΙ X=1.72-2.46 M, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΑΤΜΟΥ/ΑΕΡΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΣΤΟΙΒΑΔΑ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ. ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ. ΤΕΛΟΣ, ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΥΓΡΗ ΦΑΣΗ(ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ) ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΕΡΙΑ ΦΑΣΗ (ΗΠΙΟ ΚΕΝΟ) ΩΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ.
THE HYDRODYNAMIC CHARACTERISTICS OF THIN FILMS FLOWING INSIDE A VERTICAL PIPEARE STUDIED. THE RESULTS ARE USED TO INTERPRET DIRECT-CONTACT CONDENSATION PHENOMENA (IN THE PRESSURE OF NONCONDENSABLE GASES), AND TO DEVELOP CORRELATIONS USEFUL FOR CONDENSER'S DESIGN. FIRST A NOVEL ANALYSIS TECHNIQUE IS EMPLOYEDFOR FILM THICKNESS DATA TO IDENTIFY AND DESCRIBE THE SURFACE WAVES UNDER FULLY DEVELOPED FLOW CONDITIONS. NEXT, THE DEPENDENCE OF LOCAL FILM THICKNESS CHARACTERISTICS ON LIQUID REYNOLDS NUMBER AND ON VERTICAL PIPE LOCATION IS EXAMINED EXPERIMENTALLY IN THE RANGE RE =370-11020 AND X=1.72-2.46M, RESPECTIVELY. DIRECT CONTACT CONDENSATION EXPERIMENTS FROM AIR/STEAM MIXTURES ON THE WAVY LIQUID FILM FOLLOW, WHEREFROM LOCAL AND CUMULATIVE CONDENSATION COEFFICIENTS ARE CALCULATED. THEORETICAL MODELS ARE DEVELOPED FOR THE PREDICTION OF CONDENSATION RATES AND EMPIRICAL CORRELATIONS ARE REACHED CORRELATING THE CONDENSATION COEFFICIENTS WITH SEVERAL MACROSCOPIC PARAMETERS OF BOTH PHASES AS WELLAS STATISTICAL CHARACTERISTICS OF THE LIQUID SURFACE. FINALLY, THE INFLUENCE OF EXTERNALLY IMPOSED DISTURBANCES ON BOTH THE LIQUID PHASE (INTERMITTENT FEED) AND THE GAS PHASE (MILD VACUUM) IS EXAMINED AS A MEANS TO ENHANCE CONDENSATION RATES.

ΜΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΙΜΑ ΑΕΡΙΑ
DIRECT-CONTACT CONDENSATION
FALLING FILMS
INTERFACIAL WAVES
ΣΤΟΙΒΑΔΕΣ ΥΓΡΟΥ
FLOW DEVELOPMENT
NONCONDESABLE GASES
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΑΦΗΣ
STEAM/AIR
ΚΥΜΑΤΑ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
FILM THICKNESS
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΟΗΣ
ΠΑΧΟΣ ΥΓΡΗΣ ΣΤΟΙΒΑΔΑΣ
ΑΤΜΟΣ/ΑΕΡΑΣ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.