Η πολυφωνία στο φλάουτο: μια ερευνητική, ερμηνευτική και διδακτική προσέγγιση

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2013 (EL)
Η πολυφωνία στο φλάουτο: μια ερευνητική, ερμηνευτική και διδακτική προσέγγιση

Τσέντς, Κατρίν Αννέττε

Ακουστική του φλάουτου
Overblown derived fingering
Λεοτουργία του φθογγικού υλικού στις περιοχές υοερφυσήματος
Multiple overblowing
Bibliography of flute
Διαγράμματα δακτυλισμών
Fingering systems
Συστηματική της δακτυλοθεσίας
Συμπεριφορά των πολυήχων
Λειτουργία των ανοικτών και κλειστών οπών
Different functions of overblowing registers
Derived fingering
Εκμάθηση και εφαρμογή των πολυήχων
Multiphonic, multiple sounds
Βιβλιογραφία φλάουτου
Functioning of blow holes

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2013


Ionian University
Ιόνιο Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.