Η πολυφωνία στο φλάουτο: μια ερευνητική, ερμηνευτική και διδακτική προσέγγιση

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2013 (EN)
Η πολυφωνία στο φλάουτο: μια ερευνητική, ερμηνευτική και διδακτική προσέγγιση

Τσέντς, Κατρίν Αννέττε

Ακουστική του φλάουτου
Overblown derived fingering
Λεοτουργία του φθογγικού υλικού στις περιοχές υοερφυσήματος
Multiple overblowing
Bibliography of flute
Διαγράμματα δακτυλισμών
Fingering systems
Συστηματική της δακτυλοθεσίας
Συμπεριφορά των πολυήχων
Λειτουργία των ανοικτών και κλειστών οπών
Different functions of overblowing registers
Derived fingering
Εκμάθηση και εφαρμογή των πολυήχων
Multiphonic, multiple sounds
Βιβλιογραφία φλάουτου
Functioning of blow holes

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2013


Ionian University
Ιόνιο Πανεπιστήμιο*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)