Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Παραμόρφωση γρανιτικών πετρωμάτων στο χώρο του Αιγαίου
Deformation of Aegean granitic rocks

Σούκης, Κωνσταντίνος

Στην παρούσα διατριβή εξετάζεται η παραμόρφωση γρανιτικών πετρωμάτων από το χώρο της Αττικοκυκλαδικής.Μελετήθηκαν με τις κλασσικές γεωλογικές μεθόδους (γεωλογική χαρτογράφηση, λήψη μετρήσεων, συστηματική δειγματοληψία, τεκτονική ανάλυση παραμορφωτικών δομών της μεσο- και μικροσκοπικής κλίμακας παρατήρησης) οι Προαλπικοί ορθογνεύσιοι της Πάρου, οι Γνεύσιοι Βάρης της Σύρου- οι Χαλαζιοαστριούχες εμφανίσεις της Άνδρου τα Γρανιτοειδή της Ανάφης και οι υστεροτεκτονικές δεισδύσεις του Μειοκαίνου στις νήσους Τήνο, Νάξο και Πάρο.Μέσω της μελέτης της παραμόρφωσης αυτών των πετρωμάτων διαφωτίστηκε η εξέλιξη και παραμόρφωση των περιβαλλόντων μεταμορφωμένων και ιζηματογενών πετρωμάτων καθώς επίσης και η δημιουργία και εξέλιξη του Αττικοκυκλαδικού συμπλέγματος μεταμορφωμένου πυρήνα και ορισμένων από τις τεκτονικές δομές λιθοσφαιρικής κλίμακας που περιλαμβάνει.
The subject of this thesis is the deformation of granitic rocks of the Attic-Cycladic metamorphic-core complex.The study of the deformation was carried out with the use of classic geological techniques (field mapping, systematic sampling, structural analysis of deformation structures in the meso- and microscopic scale).Case studies were the pre-alpine granitic orthogneisses of Paros Island the Vari Gneiss Unit of Syros Island, the quartzofeldspathic rocks of Andros Island, the granitoid rocks of Anafi Island and the late-orogenic intrusions of Tinos Paros and Naxos IslandsThe study of all these cases shed light to the formation and structural evolution of the Attic-Cycladic metamorphic core complex and the crustal scale lithospheric structures that resulted in the deformation of the studied rocks.

Παραμορφωτικό σύμπλεγμα
Deformation
Αττικοκυκαδική
Low angle normal faults
Exhumation
Γρανίτης
Εκταφή
Καρακλαστίτης
Granite
Κανονικό ρήγμα μικρής κλίσης
Cataclasite
Παραμόρφωση
Attic-Cycladic
Metamorphic core complex
Mylonite
Μυλονίτης

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.