Σεισμική δράση και επαγόμενη σεισμικότητα στον ελληνικό χώρο

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2011 (EL)
Seismic activity and induced seismicity in Greece
Σεισμική δράση και επαγόμενη σεισμικότητα στον ελληνικό χώρο

Παύλου, Κυριακή

Επαγόμενη σεισμικότητα
Γεωλογία
Seismic activity
Geology
Μηχανισμοί γένεσης
Σεισμική δράση
Epirus
Focal mechanisms
Seismicity
Macedonia, West
Induced seismicity
Μακεδονία, Δυτική
Coulomb stress change
Μεταβολές τάσεων Coulomb
Ήπειρος
Σεισμικότητα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2011


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.