Θεωρία πολεοδομικών δεικτών: η περίπτωση των ελληνικών προγραμματικών δεικτών

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2011 (EL)
Theory of urban indicators: the case of greek planning indicators
Θεωρία πολεοδομικών δεικτών: η περίπτωση των ελληνικών προγραμματικών δεικτών

Πισσούριος, Ιωάννης

Προδιαγραφές
Πολεοδομική θεωρία
Indices
Planning theory
Planning systems
Standards
Land use
Χρήση γης
Στατιστική χαρτογράφηση
Σύστημα προγραμματισμού
Classification
Πολεοδομική χρήση
Κατηγοριοποίηση
Indicators
Δείκτες
Urban use

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2011


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.