Θεωρία πολεοδομικών δεικτών: η περίπτωση των ελληνικών προγραμματικών δεικτών

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2011 (EN)
Theory of urban indicators: the case of greek planning indicators
Θεωρία πολεοδομικών δεικτών: η περίπτωση των ελληνικών προγραμματικών δεικτών

Πισσούριος, Ιωάννης

Προδιαγραφές
Πολεοδομική θεωρία
Indices
Planning theory
Planning systems
Standards
Land use
Χρήση γης
Στατιστική χαρτογράφηση
Σύστημα προγραμματισμού
Classification
Πολεοδομική χρήση
Κατηγοριοποίηση
Indicators
Δείκτες
Urban use

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2011


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)