Θεωρία πολεοδομικών δεικτών: η περίπτωση των ελληνικών προγραμματικών δεικτών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Theory of urban indicators: the case of greek planning indicators
Θεωρία πολεοδομικών δεικτών: η περίπτωση των ελληνικών προγραμματικών δεικτών

Πισσούριος, Ιωάννης

Προδιαγραφές
Πολεοδομική θεωρία
Indices
Planning theory
Planning systems
Standards
Land use
Χρήση γης
Στατιστική χαρτογράφηση
Σύστημα προγραμματισμού
Classification
Πολεοδομική χρήση
Κατηγοριοποίηση
Indicators
Δείκτες
Urban use

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)