Σύζευξη θεαρικής και μουσικής αγωγής και η διαθεματική εφαρμογή της στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις απόψεις του V.E. Meyerhold

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Coexistence theatrical - musical education and her trans - disciplinary application in the primary education based to the opinions of V.E. Meyerhold
Σύζευξη θεαρικής και μουσικής αγωγής και η διαθεματική εφαρμογή της στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις απόψεις του V.E. Meyerhold

Σωτήρχου, Φωτεινή

Ζώνη εγγύτερης ανάπτυξης - Lev Vygotsky
Κοινές διαπιστώσεις V.E. Meyerhold - l. Vygotsky
Ζώνη εγγύτερης ανάπτυξης Meyerhold
Βιομηχανική μέθοδος - αποστασιοποίηση
Opinions of Meyerhold concerning direction
Biomechanical methods of Meyerhold
Σκηνοθετικές απόψεις του V.E. Meyerhold
Το κοινό ως τέταρτος ισότιμος συντελεστής
Zone of closer development Meyerhold
Σύζευξη θεατρικής-μουσικής αγωγής
Constuctiv approach of knowledge
Κονστρουκτιβιστική προσέγγιση γνώσης
Zone of closer development
Audience as thw fourth equal factor
Common opinions of V.E. Meyerhold and L. Vygotsky
Coexistence theatrical - musical education

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


Ionian University
Ιόνιο Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.