Σύζευξη θεαρικής και μουσικής αγωγής και η διαθεματική εφαρμογή της στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις απόψεις του V.E. Meyerhold

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2012 (EN)
Coexistence theatrical - musical education and her trans - disciplinary application in the primary education based to the opinions of V.E. Meyerhold
Σύζευξη θεαρικής και μουσικής αγωγής και η διαθεματική εφαρμογή της στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις απόψεις του V.E. Meyerhold

Σωτήρχου, Φωτεινή

Ζώνη εγγύτερης ανάπτυξης - Lev Vygotsky
Κοινές διαπιστώσεις V.E. Meyerhold - l. Vygotsky
Ζώνη εγγύτερης ανάπτυξης Meyerhold
Βιομηχανική μέθοδος - αποστασιοποίηση
Opinions of Meyerhold concerning direction
Biomechanical methods of Meyerhold
Σκηνοθετικές απόψεις του V.E. Meyerhold
Το κοινό ως τέταρτος ισότιμος συντελεστής
Zone of closer development Meyerhold
Σύζευξη θεατρικής-μουσικής αγωγής
Constuctiv approach of knowledge
Κονστρουκτιβιστική προσέγγιση γνώσης
Zone of closer development
Audience as thw fourth equal factor
Common opinions of V.E. Meyerhold and L. Vygotsky
Coexistence theatrical - musical education

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2012


Ionian University
Ιόνιο Πανεπιστήμιο*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)