Παρασιτικές μολύνσεις με Fasciola hepatica σε βιολογικές και συμβατικές εκτροφές μηρυκαστικών

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2011 (EN)
Parasitic infections with Fasciola hepatica in organic and conventional farms of ruminant
Παρασιτικές μολύνσεις με Fasciola hepatica σε βιολογικές και συμβατικές εκτροφές μηρυκαστικών

Καντζούρα, Βάια
Kantzoura, Vaia

GIS
Fasciola hepatica
Mitochondrial genes
Γενετική ποικιλομορφία
28S ribosomal DNA
Genetic diversity
Παράγοντες επικινδυνότητας
Φασιόλωση
Risk factors
Γονίδια μιτοχονδριακού γενώματος
Μοντελοποίηση γεωγραφικής κατανομής
Ecological niche modelling

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2011


Agricultural University of Athens
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)