Παρασιτικές μολύνσεις με Fasciola hepatica σε βιολογικές και συμβατικές εκτροφές μηρυκαστικών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Parasitic infections with Fasciola hepatica in organic and conventional farms of ruminant
Παρασιτικές μολύνσεις με Fasciola hepatica σε βιολογικές και συμβατικές εκτροφές μηρυκαστικών

Καντζούρα, Βάια
Kantzoura, Vaia

GIS
Fasciola hepatica
Mitochondrial genes
Γενετική ποικιλομορφία
28S ribosomal DNA
Genetic diversity
Παράγοντες επικινδυνότητας
Φασιόλωση
Risk factors
Γονίδια μιτοχονδριακού γενώματος
Μοντελοποίηση γεωγραφικής κατανομής
Ecological niche modelling

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


Agricultural University of Athens
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)