Βαθμίδες αυτονομίας στην εκμάθηση ξένων γλωσσών

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2012 (EN)
Degrees of autonomy in foreign language learning
Βαθμίδες αυτονομίας στην εκμάθηση ξένων γλωσσών

Everhard - Theophilidou, Carol Joy

Heteronomy
Peer-assessment
Degrees of autonomy
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Εκμάθηση ξένων γλωσσών
EFL in hugher education
Αυτονομία
Foreign language learning
Ετερονομία
Βαθμίδες αυτονομίας
Αυτοαξιολόγηση
Ετεροαξιολόγηση
Self-assessment
Κριτήρια αξιολόγησης
Autonomy
Criterial checklists

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2012


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)