Βαθμίδες αυτονομίας στην εκμάθηση ξένων γλωσσών

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2012 (EL)
Degrees of autonomy in foreign language learning
Βαθμίδες αυτονομίας στην εκμάθηση ξένων γλωσσών

Everhard - Theophilidou, Carol Joy

Heteronomy
Peer-assessment
Degrees of autonomy
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Εκμάθηση ξένων γλωσσών
EFL in hugher education
Αυτονομία
Foreign language learning
Ετερονομία
Βαθμίδες αυτονομίας
Αυτοαξιολόγηση
Ετεροαξιολόγηση
Self-assessment
Κριτήρια αξιολόγησης
Autonomy
Criterial checklists

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2012


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.