ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ DIESEL

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1990 (EL)
AUTOMATIC AIR QUALITY MONITORING IN DIESEL-POWERED UNDERGROUND MINES
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ DIESEL

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΕΥΕΛΙΚΤΟΥΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ, ΙΔΙΩΣ, ΤΩΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΣΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΩΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΝΟΗΘΗΚΕ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΟΣ ΝΤΙΖΕΛΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ CO ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ "ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ" ΩΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ.
THE BASIC OBJECTIVE OF THE THESIS IS THE STUDY OF THE OPERATION AND THE CAPABILITIES OF MODERN MINE VENTILATION MONITORING SYSTEMS WITH SPECIAL EMPHASIS TO THE INTENSE USE OF VARIOUS DIESEL-POWERED EQUIPMENT. TOWARDS THE ABOVE AIM, AN AUTOMATIC AIR QUALITY MONITORING SYSTEM HAS BEEN DESIGNED AND DEVELOPED, DURING THE RESEARCH WORK, ADAPTED TO THE REQUIREMENTS OF AN UNDERGROUND BAUXITE MINES. THE OPTIMIZATION OF THE USE OF THE SYSTEM FOR MONITORING THE GASEOUS AND PARTICULATE SUBSTANCES OF DIESEL EXHAUST WAS CONSIDERED OF PARAMOUNT IMPORTANCE. THE PRIMARY GOAL WAS THE CONTROL OF THE ATMOSPHERE QUALITY ON THE BASIS OF THE CRITERION EXPRESSED BY THE AIR QUALITY INDEX (AQI) THROUGH THE MINIMIZATION OF THE POLLUTANTS UNDER MONITORING. A PROTOTYPE METHOD, BASED ON THE INTRODUCED TERM OF THE "MEAN TIME-WEIGHTED AIR QUALITY INDEX" (AQIDT), AND ON THE MEASUREMENTS OF CO AND PM CONCENTRATIONS, WAS DEVELOPED.

AUTOMATIC MONITORING
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
MINE VENTILATION
UNDERGROUND MINES
ΑΕΡΙΣΜΟΣ-ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
ΡΥΠΑΝΤΕΣ DIESEL
ΥΠΟΓΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ
DIESEL-POWERED MINES

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1990


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
National Technical University of Athens (NTUA)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.