Η αδιόρατη πόλη του Ηρακλείου: λογοτεχνικές αναπαραστάσεις της πόλης σε περιόδους ανασυγκρότησης: η ποιητική της μετάβαση, το Ηράκλειο στο κατώφλι της νεωτερικής περιόδου: η πόλη των συγγραφέων: Έλλης Αλεξίου, Ρέας Γαλανάκη, Λιλής Ζωγράφου, Γαλατείας Καζαντζάκη, Κλαίρης Μητσοτάκη, Νίκου Καζαντζάκη

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
The indiscernible city of Herakleion: literary representations of the city during periods of reconstruction: the poetics of transition, Herakleion at the threshold of modernism: the city of authors: Elli Alexiou, Rhea Galanaki, Lili Zografou, Galateia Kazantzaki, Clairy Mitsotaki, Nikos Kazantzakis
Η αδιόρατη πόλη του Ηρακλείου: λογοτεχνικές αναπαραστάσεις της πόλης σε περιόδους ανασυγκρότησης: η ποιητική της μετάβαση, το Ηράκλειο στο κατώφλι της νεωτερικής περιόδου: η πόλη των συγγραφέων: Έλλης Αλεξίου, Ρέας Γαλανάκη, Λιλής Ζωγράφου, Γαλατείας Καζαντζάκη, Κλαίρης Μητσοτάκη, Νίκου Καζαντζάκη

Μοίρα, Μαρία

Sign maps
Νοηματικοί χάρτες
Η πόλη ως μήτρα πολλαπλών νοημάτων
Urban narratives of Herakleion
Διαγραμματοποιήσεις της σύνταξης του χωρικού νοήματος
Historical time susspended, poetics of transition
Crossroads of real and narrative space
Πόλη και λογοτεχνία
Αστικές αφηγήσεις-αναλύσεις του Ηρακλείου
Cultural space, broken signals
Διασταυρώσεις πραγματικού και αφηγηματικού χώρου
City and literature
The city as a matrix of multiple meanings
Πολιτισμικός χώρος, θραύσματα σημάνσεων
Syntax of spatial meaning in char
Μετέωρος ιστορικός χρόνος, ποιητική της μετάβαση

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
National Technical University of Athens (NTUA)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)