Μελέτη της κινητικότητας υπολειμμάτων πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων σε εδαφικά συστήματα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Mobility study of polycyclic aromatic hydrocarbons residues in soil matrices
Μελέτη της κινητικότητας υπολειμμάτων πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων σε εδαφικά συστήματα

Παλασάντζα, Παναγιώτα-Αικατερίνη

Στήλες
Κινητικότητα
Λυσίμετρα
Batch test
Mobility
Dissolved organic carbon (DOC)
Έδαφος
Column test
Sorption
Πειράματα κατά παρτίδα
Polycyclic aromatic hydrocarbons
Leaching tests
Διαλυτός οργανικός άνθρακας
Soil
Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες
Ρόφηση
Αέρια χρωματογραφία-φασματοσκοπία μαζών
GC/MS

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)