Μελέτη της κινητικότητας υπολειμμάτων πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων σε εδαφικά συστήματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Mobility study of polycyclic aromatic hydrocarbons residues in soil matrices
Μελέτη της κινητικότητας υπολειμμάτων πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων σε εδαφικά συστήματα

Παλασάντζα, Παναγιώτα-Αικατερίνη

Στήλες
Κινητικότητα
Λυσίμετρα
Batch test
Mobility
Dissolved organic carbon (DOC)
Έδαφος
Column test
Sorption
Πειράματα κατά παρτίδα
Polycyclic aromatic hydrocarbons
Leaching tests
Διαλυτός οργανικός άνθρακας
Soil
Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες
Ρόφηση
Αέρια χρωματογραφία-φασματοσκοπία μαζών
GC/MS

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.