ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΩ ΜΑΝΔΥΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
STRUCTURE OF THE CRUST AND UPPER MANTLE IN SOUTHEAST EUROPE BY INVERSION OF SEISMIC AND GRAVIMETRIC DATA
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΩ ΜΑΝΔΥΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ Ρ ΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (16'-30'Ε, 34'-43' Ν) ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΕΛΛΑΔΑ, Δ. ΤΟΥΡΚΙΑ, Ν. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, Ν. ΑΛΒΑΝΙΑ, ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΤΕΡΟ ΚΑΜΜΑΤΙ ΤΗΣ Α. ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ. ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΓΙΑΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΕΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 24229 ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1981-1987 ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΣΕ 327 ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ. 109529 ΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣΡ ΚΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΚΤΩ ΣΤΡΩΜΑΤΑ (0-10KM, 10-20KM, 20-30KM, 30-40KM, 40-60KM, 60-90KM, 90-120KM, 120-160KM) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ, ΕΝΩ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΘΙΣΗ ΤΗΣ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΔΙΑΥΛΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΡΩΜΑ (10-20KM) ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. (ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ)
THE PURPOSE OF THIS DISSERTATION IS TO INVERT TRAVEL TIMES OF P WAVES AND GRAVIMETRIC DATA FOR STUDYING THE CRUST AND UPPER MANTLE IN THE AREA (16'E-30'E, 34'N-43'N), WHICH INCLUDES THE AEGEAN SEA, GREECE, W. TURKEY, S. BOULGARIA, S.YUGOSLAVIA, ALBANIA, IONIAN SEA AND THE NORTHERNMOST PART OF THE EASTERN MEDITERRANEAN. IN THE FIRST PART, THE BASIC PRINCIPLES OF THE TOMOGRAPHIC METHOD IS DISCUSSED AND THE CHANGES IN THE FORMULATION AND CERTAIN ALGORITHMS ARE PRESENTED. THESE CHANGES WERE NECESSARY IN ORDER TO ADOPT THE METHOD TO THE DIMENSIONS AND THE COMPLICATED TECTONIC CONDITIONS OF THE AREA UNDER STUDY. INFORMATION FOR 4,229 EARTHQUAKES OF THE PERIOD 1970-1987 RECORDED IN 327 STATIONS WERE USED IN THIS STUDY. 109,529 TRAVEL TIMES OF P WAVES WERE INVERTED IN ORDER TO DETERMINE THE HORIZONTAL VARIATIONS IN THE VELOCITY IN EIGHT LAYERS (0-10KM, 10-20KM, 20-30KM, 30-40KM, 40-60KM, 60-90KM, 90-120KM, 120-160KM) OF THE INVESTIGATED AREA. IT IS OBSERVED, THAT THE HORIZONTAL VARIATION OF THE VELOCITY IN THE UPPER FIVE LAYERS IS CONTROLLED BY THE CRUSTAL THICKNESS, WHILE THE VARIATION OF THE VELOCITY IN THE THREE DEEPER LAYERS IS CONTROLLED BY THE SUBDUCTION OF THE EASTERN MEDITERRANEAN LITHOSPHERE UNDER THE AEGEAN. OF PARTICULAR IMPORTANCE IS THE DETECTION OF A LOW VELOCITY CHANNEL IN THE SECOND LAYER (10-20KM) OF AN AREA ALONG THE COAST OF ALBANIA AND WESTERN CENTRAL GREECE. (ABSTRACT TRUNCATED)

ΧΡΟΝΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Φλοιός
Inversion
ΠΑΝΩ ΜΑΝΔΥΑΣ
Subduction
3-DIMENSIONAL STRUCTURE
CRUST
Upper mantle
Αντιστροφή
ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΗ ΔΟΜΗ
ΑΝΩΜΑΛΙΑ BOUGUER
Bouguer anomalies
ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑΣ
TRAVEL-TIME RESIDUALS

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.