Η μικροβιακή μηνιγγίτιδα σε βρέφη και παιδιά (1974-2005): μεταβολές στην επιδημιολογία,κλινική εικόνα,διάγνωση,έκβαση και μελέτη των παραγόντων κινδύνου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Bacterial meningitis in infants and children (1974-2005): changes in epidemiology, clinical presentation, diagnosis, outcome and study of risk factors
Η μικροβιακή μηνιγγίτιδα σε βρέφη και παιδιά (1974-2005): μεταβολές στην επιδημιολογία,κλινική εικόνα,διάγνωση,έκβαση και μελέτη των παραγόντων κινδύνου

Βασιλοπούλου, Βασιλική

Current study presents findings on the epidemiology of childhood bacterial meningitis from 1974 to 2005 through a Meningitis registry in “Aghia Sophia Children’s Hospital” in Athens, Greece. Neisseria meningitidis was found to be the leading cause of meningitis in all age groups during all study periods. Changes in the incidence of meningococcal meningitis were observed during the 32-years of the study, which were attributed to the natural fluctuation of meningococcal infections. Haemophilus influenzae type b was found to be an important cause of morbidity from bacterial meningitis before the introduction of Hib conjugate vaccines. Streptococcus pneumoniae was the leading cause of mortality from bacterial meningitis overal.Moreover, a case-control study was performed in order to investigate possible risk factors for meningococcal disease. Parental smoking, recent acute viral infection of the upper respiratory tract and a recent change in life setting or accomodation were found to be independent risk factors for meningococcal disease, while having a stable pediatrician was found to play a protective role. Nevertheless, biological factors such as MBL and other constitutional factors were not found to be related with meningococcal disease in our series. Above findings highlight the importance of simple modifiable factors, which could positively influence children’s quality of life.
Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκαν οι διαχρονικές μεταβολές στην επιδημιολογία της μικροβιακής μηνιγγίτιδας στα παιδιά μέσω του Αρχείου Καταγραφής Μηνιγγίτιδας του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία». Ο μηνιγγιτιδόκοκκος αποτελούσε την κύρια αιτία μικροβιακής μηνιγγίτιδας σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και στα 32 έτη που διήρκησε η μελέτη. Παρατηρήθηκαν μεταβολές στην επίπτωση της μηνιγγιτιδοκοκκικής μηνιγγίτιδας στην πορεία του χρόνου, στα πλαίσια των φυσικών κύκλων που χαρακτηρίζουν την επιδημιολογία των μηνιγγιτιδοκόκκων. Ο πνευμονιόκοκκος ήταν το πιο θανατηφόρο από τα παθογόνα που εμπλέκονται στην μικροβιακή μηνιγγίτιδα. Ο Hib αποτέλεσε σημαντική αιτία νοσηρότητας πριν την καθολική εφαρμογή του συζευγμένου εμβολίου, ενώ μειώθηκε σημαντικά μετά την κυκλοφορία του εμβολίου. Ο πνευμονιόκοκκος συνδέεται με τα υψηλότερα ποσοστά θνητότητας μεταξύ των τριών κύριων παθογόνων που συμμετέχουν στη μικροβιακή μηνιγγίτιδα.Επιπλέον μέσω μελέτης πασχόντων και μαρτύρων διερευνήθηκαν πιθανοί παράγοντες κινδύνου για τη μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης οι παράγοντες που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο περιλαμβάνουν το κάπνισμα του πατέρα, πρόσφατη ιογενής λοίμωξη του αναπνευστικού και πρόσφατη αλλαγή του τρόπου ζωής. Προστατευτική επίδραση βρέθηκε ότι επιφέρει η παρακολούθηση της υγείας του παιδιού από σταθερό παιδίατρο. Τα παραπάνω ευρήματα είναι σημαντικά καθώς αφορούν τροποποιήσιμους παράγοντες που μπορεί να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην ποιότητα ζωής των παιδιών. Αντίθετα βιολογικοί παράγοντες (όπως η MBL) και άλλοι ιδιοσυστασιακοί παράγοντες δε βρέθηκε να επηρεάζουν σημαντικά τον κίνδυνο για διεισδυτική μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο.

Παιδιά
Παράγοντες κινδύνου
Epidemiology
Risk factors
Επιδημιολογία
Bacterial meningitis
Clinical presentation
Outcome
Κλινική εικόνα
Μικροβιακή μηνιγγίτιδα
Διάγνωση
Έκβαση
Children
Diagnosis

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.