Μοντελοποίηση, βελτιστοποίηση και έλεγχος ενός ολοκληρωμένου συστήματος κυψελών καυσίμου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Modeling, optimization and control of an integrated PEM fuel cell system
Μοντελοποίηση, βελτιστοποίηση και έλεγχος ενός ολοκληρωμένου συστήματος κυψελών καυσίμου

Ζιώγου, Χρυσοβαλάντου
Ziogou, Chrysovalantou

Συστήματα εποπτικού ελέγχου και ανάκτησης δεδομένων
Μαθηματική μοντελοποίηση και πειραματική πιστοποίηση
Nonlinear model predictive control
Supervisory control and data acquisition systems
Dynamic optimization
Industrial automation and system integration
Μη γραμμικός προβλεπτικός έλεγχος
Polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cell systems
Mathematical modeling and experimental validation
Συστήματα κυψελών καυσίμου τύπου πολυμερικής μεμβράνης
Βιομηχανικός αυτοματισμός και ολοκλήρωση συστημάτων
Δυναμική βελτιστοποίηση

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Αγγλική γλώσσα

2013


University of Western Macedonia
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.