Μοντελοποίηση, βελτιστοποίηση και έλεγχος ενός ολοκληρωμένου συστήματος κυψελών καυσίμου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
Modeling, optimization and control of an integrated PEM fuel cell system
Μοντελοποίηση, βελτιστοποίηση και έλεγχος ενός ολοκληρωμένου συστήματος κυψελών καυσίμου

Ζιώγου, Χρυσοβαλάντου
Ziogou, Chrysovalantou

Συστήματα εποπτικού ελέγχου και ανάκτησης δεδομένων
Μαθηματική μοντελοποίηση και πειραματική πιστοποίηση
Nonlinear model predictive control
Supervisory control and data acquisition systems
Dynamic optimization
Industrial automation and system integration
Μη γραμμικός προβλεπτικός έλεγχος
Polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cell systems
Mathematical modeling and experimental validation
Συστήματα κυψελών καυσίμου τύπου πολυμερικής μεμβράνης
Βιομηχανικός αυτοματισμός και ολοκλήρωση συστημάτων
Δυναμική βελτιστοποίηση

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

English

2013


University of Western Macedonia
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)