Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ. (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
CAREERS EDUCATION IN THE GREEK AND ENGLISH SECONDARY SCHOOLS. (COMPARATIVE STUDY)
Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ. (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ)

ΠΑΝΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ

Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ. ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ, ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ Σ.Ε.Π. ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. ΣΕΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΕΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΧΩΡΕΣ.
THE AIM OF THIS COMPARATIVE STUDY IS TO EXPLORE THE FUNCTION OF CAREERS EDUCATION IN THE BROADER SOCIAL, ECONOMIC AND EDUCATIONAL CONTEXT IN GREEK AND ENGLISH SECONDARY SCHOOLS. THE STUDY EXAMINES THE PLACE OF CAREERS EDUCATION IN THE CURRICULUM, DESCRIBES AND INTERPRETES THE WAYS OF ITS IMPLEMENTATION AND DISCUSSES THE PROBLEM OF TEACHERS' TRAINING ON CAREERS EDUCATION. THE JUXTAPOSITION AND COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DATA STUDY THE DIMENSIONS OF CAREERS EDUCATION IN TERMS OF THE EDUCATIONAL FRAMEWORK OF EACH OF THE TWO COUNTRIES.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.