ΥΔΡΟΞΥΜΕΘΥΛΟΣΕΡΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΤΩΝ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΙΤΟΓΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΟΞΥΠΥΡΙΔΟΞΙΝΗΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
SERINE HYDROXYMETHYLTRANSFERASE IN T LYMPHOCYTES AND EFFECT OF MITOGENS AND DEOXYPYRIDOXINE ON THE LEVELS OF THE ENZYME
ΥΔΡΟΞΥΜΕΘΥΛΟΣΕΡΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΤΩΝ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΙΤΟΓΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΟΞΥΠΥΡΙΔΟΞΙΝΗΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ

ΕΞΗΝΤΑΡΗ, ΜΑΡΙΑ

Η ΥΔΡΟΞΥΜΕΘΥΛΟΣΕΡΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ (SHMT), ΜΕ ΣΥΝΕΝΖΥΜΟ ΤΗΝ ΠΥΡΙΔΟΞΙΝΗ (Β6), ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΖΥΜΟ-ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ. ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΤΟΓΟΝΙΚΩΣ ΔΙΕΓΕΡΜΕΝΩΝ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ: Α) Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ Β6 ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ SHMT ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ DNA, Β) Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΕΟΞΥΠΥΡΙΔΟΞΙΝΗΣ (DB6) ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ, Γ) ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΡΑΒΙΝΟΡΙΝΗΣ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ, Δ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΤΑΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ DB6-ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ: Α) Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ DB6 ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, Β) Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ SHMT ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΡΩΙΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΘΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.

D-ΑΚΤΙΝΟΜΥΚΙΝΗ
ΥΔΡΟΞΥΜΕΘΥΛΟΣΕΡΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ
ΘΥΜΙΔΙΝΗ
ΠΥΡΙΔΟΞΙΝΗ (Β6)
Φυτοαιμαγλουτινίνη (PHA)
L-ασπαραγινάση
Κυκλοσπορίνη
ΑΡΑΒΙΝΟΣΙΔΗ-ΚΥΤΟΣΙΝΗ
ΔΕΟΞΥΠΡΥΔΟΞΙΝΗ (DB6)
Τ-λεμφοκύτταρα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.