ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΔΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
A COMPARATIVE AND INSTRUMENTAL STUDY OF PROSODIC FEATURES IN CONTEMPORARY ENGLISH AND GREEK
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΔΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ

THE THESIS AIMS AT ISOLATING PHYSIOLOGICAL, PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES WHICH CONTRIBUTE TO THE ESTABLISHMENT OF THE IDENTITY OF EACH SUPRASEGMENTAL-PROSODIC FEATURE AS THESE APPEAR TO FUNCTION IN THE ENGLISH AND GREEK LANGUAGES. INSTEAD OF THE EXPECTED AUTONOMY, IT WAS ESTABLISHED THAT EACH PROSODIC FEATURE IS SUBJECT TO THE IMNMEDIATE INFLUENCE OF ONE OR ALL OF THE REMAINING FEATURES. SEVEN EXPERIMENTS WERE ORGANIZED, AIMING AT DEFINING THE DEGREE OF INTERFERENCE OF RELATED PARAMETERS DURING THE PERCEPTION. COMMON BEHAVIOUR IN BOTH LANGUAGES IS IN AGREEMENT WITH THE UNIVERSAL BASE HYPOTHESIS. AN INTONATION MODEL IS PROPOSED NEXT, WHICH INCLUDES ALL SUPRASEGMENTAL FEATURES AND CO-ORDINATES THE AMOUNT AND KIND OF THEIR INTERACTION.
Η ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΕΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΥΠΕΡΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (ΠΡΟΣΩΔΙΑΚΟΥ), ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΩΔΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΕΝΟΣ Η ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ. ΕΠΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΥΠΑΡΞΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΓΛΩΣΣΕΣ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ UNIVERSAL BASE HYPOTHESIS. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΕΡΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΤΟΥΣ.

PHONETICS
PROSODIC FEATURES
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
COMPARATIVE LINGUISTICS
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ)
ΠΡΟΣΩΔΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Αγγλική γλώσσα

1994


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.