Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1998 (EL)
Κβαντική θεωρία βαρύτητος
Quantum theory of gravity

Paschos, Argirios
Πάσχος, Αργύριος

The aim of the dissertation is to present an approach to the study of the spatially homogeneous spacetimes. It is our belief that the results presented here, and especially in the final three chapters, that the problem of the spatially homogeneous spacetimes is close to being solved, both in the quantum as well as in the classical level. Most of the effort concerns quantization, where the canonical method of quantization is followed.
Στόχος της παρούσας διατριβής είναι να παρουσιάσει μία προσέγγιση στην μελέτητων χωρικά ομογενών χώρων. Είναι πεποίθησή μας πως με τα αποτελέσματα πουπεριγράφονται στα τρία τελευταία κεφάλαια το πρόβλημα των χωρικά ομογενώνχωρόχρονων είναι κοντά στη λύση του τόσο σε κβαντικό όσο και σε κλασικόεπίπεδο. Το κύριο βάρος πέφτει φυσικά στην κβάντωση όπου ακολουθείται ηκανονική μέθοδος.

Κβαντική Θεωρία
Gravitation
Quantum Theory
Βαρύτητα
Relativity
Σχετικότητα
Κανονική κβάντωση
Canonical Quantization

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1998


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

BY*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.