ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1992 (EN)
ASSESSMENT, SELECTION AND INTEGRATED DESIGN FOR REGIONAL APPLICATION OF BIOENERGY TECHNOLOGIES
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ

THIS THESIS CONTRIBUTES TO THE ESTABLISHMENT OF A MODEL NECESSARY TO PROMOTE RESEARCH IN THE FIELD OF REGIONAL DEVELOPMENT ENERGY PLANNING CONCERNING THE INTRODUCTION OF NEW TECHNOLOGIES WHICH REPRESENT A HIGH PROBABILITY OF SUCCESS. EVENTHOUGH A CERTAIN TECHNOLOGY SEEMS ECONOMICALLY YIABLE, UNCERTAINTY, EXTERNALITIES, THE REGIONAL INCAPABILITY, ETC; RETARD THE APPLICATION PROCEDURES. TO THAT DIRECTION, A CERTAIN METHODOLOGY IS PROPOSED SO THAT SOME OF THESE RESTRICTIONS TO BE OVERCOME. MORE SPECIFICALLY, THE REGIONAL APPLICATION OF BIOENERGY TECHNOLOGIES IS STUDIED TOWARDS A STEP BY STEP INTRODUCTION OF ALTERNATIVE TECHNOLOGIES AS ATTEMPTED IN THE FRAMEWORK OF REGIONAL ENERGY PLANS. SUCH APPLICATIONS TRANSFER DIRECT BENEFIT TO THE RURAL SOCIETIES AS WELL AS NEW OPPORTUNITIES OF ECONOMIC CHOICE FOR THE DEVELOPMENT OF THEIR ACTIVITIES.
Η ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ Η ΓΝΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ, ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΕΣ, Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΛΠ. ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΩΣΤΕ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΟΥΝ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑΜΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ.

Αξιολόγηση τεχνολογίας
ΑΓΡΟΤΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
TECHNOLOGY ASSESSMENT
Energy planning
BIOENERGY TECHNOLOGIES-BIOMASS
Technology transfer (Diffusion)
INTERREGIONALEXCHANGE OF EXPERIENCE AND TECHNOLOGY
AGRO-ENERGY DEVELOPMENT
ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΒΙΟΜΑΖΑ
Ενεργειακός σχεδιασμός

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1992


Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Panteion University of Social and Political Sciences*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)