Διερεύνηση της έκφρασης των μορίων προσκόλλησης στα οριακής κακοήθειας (borderline) νεοπλάσματα των ωοθηκών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Investigation of the expression of adhesion molevules in borderline neoplasms of ovaries
Διερεύνηση της έκφρασης των μορίων προσκόλλησης στα οριακής κακοήθειας (borderline) νεοπλάσματα των ωοθηκών

Μουλλά, Αλεξάνδρα - Αναστασία

Μόρια προσκόλλησης
CD171 (L1-cam)
Borderline neoplasms of ovaries
Οριακοί όγκοι ωοθηκών
Adhesion molecules
CD24

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.