Η σύγκρουση των αρχών της οικονομικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος στο δίκαιο της ένωσης και στο εθνικό δίκαιο: η περίπτωση των αποβλήτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
The conflict between the pronciple of the economic development and the principle of the protection of the environment in the EU and the national law
Η σύγκρουση των αρχών της οικονομικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος στο δίκαιο της ένωσης και στο εθνικό δίκαιο: η περίπτωση των αποβλήτων

Κουφάκη, Ιωάννα

Περιβαλλοντική ευθύνη
Αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει
Ελεύθερος ανταγωνισμός
Απόβλητα
Αειφόρος ανάπτυξη
Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.