Η σύγκρουση των αρχών της οικονομικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος στο δίκαιο της ένωσης και στο εθνικό δίκαιο: η περίπτωση των αποβλήτων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
The conflict between the pronciple of the economic development and the principle of the protection of the environment in the EU and the national law
Η σύγκρουση των αρχών της οικονομικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος στο δίκαιο της ένωσης και στο εθνικό δίκαιο: η περίπτωση των αποβλήτων

Κουφάκη, Ιωάννα

Περιβαλλοντική ευθύνη
Αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει
Ελεύθερος ανταγωνισμός
Απόβλητα
Αειφόρος ανάπτυξη
Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)