ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΜΨΗ ΜΕ Ο...

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1993 (EL)
EXPERIMENTAL AND ANALYTICAL STUDY OF REINFORCED CONCRETE COLUMNS IN CYCLIC BIAXIAL BENDING WITH AXIAL FORCE
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΜΨΗ ΜΕ Ο...

ΜΠΟΥΣΙΑΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

THE FORCE-DEFORMATION BEHAVIOUR AND FAILURE OF REINFORCED CONCRETE COLUMNS UNDER CYCLIC BIAXIAL BENDING AND CONSTANT OR VARYING AXIAL LOAD IS TACKLED BOTH EXPERIMENTALLY AND ANALYTICALLY. TWELVE CANTILEVER TYPE COLUMN SPECIMENS WERESUBJECTED TO LOAD PATHS OF UNIAXIAL AND BIAXIAL FLEXURE WITH AXIAL LOAD. VERY STRONG COUPLING BETWEEN THE TWO DIRECTIONS OF BENDING AND BETWEEN THESE AND THE AXIAL DIRECTION WAS OBSERVED. A MODEL OF THE BOUNDING SURFACE TYPE FOR THE INCREMENTAL FORCE-DEFORMATION BEHAVIOUR OF REINFORCED CONCRETE SECTIONS ISPROPOSED. THE MODEL IS EXTENDED TO A SPREAD INELASTICITY MEMBER MODEL UTILIZING A FLEXIBILITY APPROACH FOR THE MEMBER TANGENT STIFFNESS MATRIX. MODEL PREDICTIONS COMPARE WELL WITH TEST RESULTS.
Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΗΣ-ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΜΨΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ Η ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ, ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ. ΔΩΔΕΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΟΡΦΗΣ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΞΟΝΙΚΗΣ ΚΑΜΨΗΣ ΜΕ ΟΡΘΗ ΔΥΝΑΜΗ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΙΣΧΥΡΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΕΝΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΟΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ- ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΥΚΑΜΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ.

Cyclic loading
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ
Οπλισμένο σκυρόδεμα
Οριακή επιφάνεια
MEMBER MODELS
ΔΙΑΞΟΝΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
Tests
Reinforced concrete
Bounding surface
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
Earthquakes
Biaxial loading
ΔΟΚΙΜΕΣ
COLUMNS
Σεισμοί
Ανακυκλιζόμενη φόρτιση

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1993


Πανεπιστήμιο Πατρών
University of Patras*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.