Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση καινοτόμων αρχιτεκτονικών και τεχνολογιών εκμετάλλευσης του ψηφιακού μερίσματος φάσματος, για την δημιουργία ασύρματων τοπικών/μητροπολιτικών υποδομών πρόσβασης και παροχής πολυμεσικών υπηρεσιών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
Study, design and development of novel architectures and technologies that exploit the digital spectrum dividend for the development of wireless local / metropolitan lumtimedia services infrastructures
Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση καινοτόμων αρχιτεκτονικών και τεχνολογιών εκμετάλλευσης του ψηφιακού μερίσματος φάσματος, για την δημιουργία ασύρματων τοπικών/μητροπολιτικών υποδομών πρόσβασης και παροχής πολυμεσικών υπηρεσιών

Bourdena, Athina
Μπουρδένα, Αθηνά

Spectrum broker
Πρωτόκολλο δρομολόγησης
CRNs
RRM
Διαχείριση ραδιοπόρων
Τηλεοπτικά λευκά φάσματα
Spectrum trading
TV white spaces -TVWS
Γνωσιακά ραδιοδίκτυα
Εμπορική εκμετάλλευση ραδιοφάσματος
Routing protocols
Μεσίτης φάσματος
Radio resource management
Cognitive radio networks

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

English

2013


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
University of the Aegean*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)