Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση καινοτόμων αρχιτεκτονικών και τεχνολογιών εκμετάλλευσης του ψηφιακού μερίσματος φάσματος, για την δημιουργία ασύρματων τοπικών/μητροπολιτικών υποδομών πρόσβασης και παροχής πολυμεσικών υπηρεσιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Study, design and development of novel architectures and technologies that exploit the digital spectrum dividend for the development of wireless local / metropolitan lumtimedia services infrastructures
Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση καινοτόμων αρχιτεκτονικών και τεχνολογιών εκμετάλλευσης του ψηφιακού μερίσματος φάσματος, για την δημιουργία ασύρματων τοπικών/μητροπολιτικών υποδομών πρόσβασης και παροχής πολυμεσικών υπηρεσιών

Bourdena, Athina
Μπουρδένα, Αθηνά

Spectrum broker
Πρωτόκολλο δρομολόγησης
CRNs
RRM
Διαχείριση ραδιοπόρων
Τηλεοπτικά λευκά φάσματα
Spectrum trading
TV white spaces -TVWS
Γνωσιακά ραδιοδίκτυα
Εμπορική εκμετάλλευση ραδιοφάσματος
Routing protocols
Μεσίτης φάσματος
Radio resource management
Cognitive radio networks

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Αγγλική γλώσσα

2013


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
University of the Aegean*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.