Μελέτη της διακυβέρνησης υπηρεσιοστρεφών αρχιτεκτονικών στους οργανισμούς υγείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Investigating service oriented architecture governance in healthcare organisations
Μελέτη της διακυβέρνησης υπηρεσιοστρεφών αρχιτεκτονικών στους οργανισμούς υγείας

Κουμαδίτης, Κωνσταντίνος
Koumaditis, Konstantinos

Case studies
Υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική
Service oriented architectures (SOA)
SOA governance
Healthcare information systems
Πληροφοριακά συστήματα υγείας
Διακυβέρνηση οργανισμών υγείας

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Αγγλική γλώσσα

2013


University of Piraeus (UNIPI)
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

BY_NC_ND*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.