Διερεύνηση αντοχής των σταφυλοκόκκων σε οξαζολιδόνες και στρεπτογραμμίνες με φαινοτυπικές και μοριακές μεθόδους

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Investigation of resistance of staphylococcs to oxazolidones and streptogrammins with phenotypic and molecular methods
Διερεύνηση αντοχής των σταφυλοκόκκων σε οξαζολιδόνες και στρεπτογραμμίνες με φαινοτυπικές και μοριακές μεθόδους

Τατσιόπουλος, Απόστολος

Linezolid
Νταλφοπριστίνη
Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης
Αντοχή
Resistance genes
Λινεζολίδη
Quinupristin
Staphylococcus
Dalfopristin
Resistance
Polymerase chain reaction
Κινοπριστίνη
Γονίδια αντοχής
Σταφυλόκοκκοι

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)