Διερεύνηση αντοχής των σταφυλοκόκκων σε οξαζολιδόνες και στρεπτογραμμίνες με φαινοτυπικές και μοριακές μεθόδους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Investigation of resistance of staphylococcs to oxazolidones and streptogrammins with phenotypic and molecular methods
Διερεύνηση αντοχής των σταφυλοκόκκων σε οξαζολιδόνες και στρεπτογραμμίνες με φαινοτυπικές και μοριακές μεθόδους

Τατσιόπουλος, Απόστολος

Linezolid
Νταλφοπριστίνη
Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης
Αντοχή
Resistance genes
Λινεζολίδη
Quinupristin
Staphylococcus
Dalfopristin
Resistance
Polymerase chain reaction
Κινοπριστίνη
Γονίδια αντοχής
Σταφυλόκοκκοι

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.