Χρωμοσκόπηση με διάλυμα Lugol στην ενδοσκοπική ανίχνευση βλαβών της μη διαβρωτικής γαστροοισοφαγικής παλινδρομικής νόσου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2012 (EN)
Lugol chromoendoscopy for the endoscopic detection of lesions in non erosive reflux disease
Χρωμοσκόπηση με διάλυμα Lugol στην ενδοσκοπική ανίχνευση βλαβών της μη διαβρωτικής γαστροοισοφαγικής παλινδρομικής νόσου

Δοκάς, Στέφανος

Οισοφάγος
Esophagitis
Gastroscopy
Μη διαβρωτική γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος
Esophagus
Omeprazole
Οισοφαγίτιδα
Lugol's solution
Γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος ( ΓΟΠΝ )
Ομεπραζόλη
Gastroesophageal reflux disease ( GERD )
Διάλυμα Lugol
Ενδοσκόπηση
Endoscopy
Γαστροσκόπηση
Non erosive reflux disease

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2012


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)