Χρωμοσκόπηση με διάλυμα Lugol στην ενδοσκοπική ανίχνευση βλαβών της μη διαβρωτικής γαστροοισοφαγικής παλινδρομικής νόσου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Lugol chromoendoscopy for the endoscopic detection of lesions in non erosive reflux disease
Χρωμοσκόπηση με διάλυμα Lugol στην ενδοσκοπική ανίχνευση βλαβών της μη διαβρωτικής γαστροοισοφαγικής παλινδρομικής νόσου

Δοκάς, Στέφανος

Οισοφάγος
Esophagitis
Gastroscopy
Μη διαβρωτική γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος
Esophagus
Omeprazole
Οισοφαγίτιδα
Lugol's solution
Γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος ( ΓΟΠΝ )
Ομεπραζόλη
Gastroesophageal reflux disease ( GERD )
Διάλυμα Lugol
Ενδοσκόπηση
Endoscopy
Γαστροσκόπηση
Non erosive reflux disease

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.