Αλλοιώσεις μαλακών μορίων σε οστεοαρθρίτιδα γόνατος και συσχετισμός τους με τα κλινικά και απεικονιστικά ευρήματα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2012 (EN)
Soft tissue changes in knee osteoarthritis and correlation with imaging and clinical finding
Αλλοιώσεις μαλακών μορίων σε οστεοαρθρίτιδα γόνατος και συσχετισμός τους με τα κλινικά και απεικονιστικά ευρήματα

Al Zeer, Ziyad

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος
Εσω πλατύς μυς
Knee osteoarthritis
Ακτινολογικά ευρήματα οστεοαρθρίτιδας
Osteoarthritis clinical finding
Synovium
Anterior cruciate ligament
Histopathological soft tissue changes
Vastus medialis
Posterior cruciate ligament
Κλινικά ευρήματα οστεοαρθρίτιδας
Osteoarthritis radiographic finding
Οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος
Πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος ( ΠΧΣ )
Ιστολογικές αλλοιώσεις μαλακών μορίων
Αρθριτικός υμένας

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2012


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)