Αλλοιώσεις μαλακών μορίων σε οστεοαρθρίτιδα γόνατος και συσχετισμός τους με τα κλινικά και απεικονιστικά ευρήματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Soft tissue changes in knee osteoarthritis and correlation with imaging and clinical finding
Αλλοιώσεις μαλακών μορίων σε οστεοαρθρίτιδα γόνατος και συσχετισμός τους με τα κλινικά και απεικονιστικά ευρήματα

Al Zeer, Ziyad

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος
Εσω πλατύς μυς
Knee osteoarthritis
Ακτινολογικά ευρήματα οστεοαρθρίτιδας
Osteoarthritis clinical finding
Synovium
Anterior cruciate ligament
Histopathological soft tissue changes
Vastus medialis
Posterior cruciate ligament
Κλινικά ευρήματα οστεοαρθρίτιδας
Osteoarthritis radiographic finding
Οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος
Πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος ( ΠΧΣ )
Ιστολογικές αλλοιώσεις μαλακών μορίων
Αρθριτικός υμένας

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.