Βιογεωχημικός κύκλος μεταλλικών στοιχείων στην Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
The biochemical cycles of metals in the Eastern Mediterranean and Black Sea
Βιογεωχημικός κύκλος μεταλλικών στοιχείων στην Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα.

Theodosi, Christina
Θεοδόση, Χριστίνα

Atmospheric inputs
Mineral dust
Μεταλλικά στοιχεία
Μέταλλα εδαφικής προέλευσης
Elements of anthropogenic origin
Eastern Mediterranean
Sediment traps
Μαύρη Θάλασσα
Black Sea
Ορυκτή σκόνη
Major and trace metals
Ατμοσφαιρική εναπόθεση
Ιζηματοπαγίδες
Crustal originated elements
Ανατολική Μεσόγειος

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.