Βιογεωχημικός κύκλος μεταλλικών στοιχείων στην Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
The biochemical cycles of metals in the Eastern Mediterranean and Black Sea
Βιογεωχημικός κύκλος μεταλλικών στοιχείων στην Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα.

Theodosi, Christina
Θεοδόση, Χριστίνα

Atmospheric inputs
Mineral dust
Μεταλλικά στοιχεία
Μέταλλα εδαφικής προέλευσης
Elements of anthropogenic origin
Eastern Mediterranean
Sediment traps
Μαύρη Θάλασσα
Black Sea
Ορυκτή σκόνη
Major and trace metals
Ατμοσφαιρική εναπόθεση
Ιζηματοπαγίδες
Crustal originated elements
Ανατολική Μεσόγειος

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)