ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ. ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ (1878-1925)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
EARLY CYPRIOT LITERARY CRITICISM(1878-1925)
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ. ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ (1878-1925)

ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ, ΕΤΣΙ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ. ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΣΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΑΝ ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΚΟΥΟΥΝ ΣΕ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙΟΤΙ ΜΕΡΙΚΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΚΡΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1878-1925 ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΑ Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΘΕΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΠΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ.
ΤHE PURPOSE OF THIS THESIS IS TO CONTRIBUTE TO THE STUDY OF CYPRIOT AND, THUS, THE BROADER MODERN GREEK LITERATURE CRITICISM. IN THE FIRST THREE CHAPTERS OFTHE WORK, THE CYPRIOT RECEPTION OF THE BROADER MODERN GREEK, CYPRIOT AND FOREIGN LITERATURE IS PRESENTED. THE FOURTH CHAPTER INVESTIGATES THE MAJOR ISSUES CONCERNING CYPRIOT CRITICS OBEYING TO PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LITERARY CRITISISM. IT IS OBSERVED THAT CERTAIN CYPRIOT CRITICAL TEXTS OF THE PERIOD 1878-1925 ARE WORTHWHILE OR IMPORTANT AND DESERVE A PLACE IN A MORE INCLUSIVE ANTHOLOGY OF MODERN GREEK LITERARY CRITISISM.

Literary criticism
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ
CYPRIOT LITERATURE (1878-1925)
ΚΡΙΤΙΚΗ (ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ)
Modern greek literature
THEMATICS IN CRITISISM
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (1878-1925)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
HISTORY OF CRITICISM

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.