ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
ECOLOGICAL PARAMETERS OF PHYTOPLANKTON RELATED TO THE EUTROPHICATION OF THE MARINE ENVIRONMENT
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΓΚΟΥ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ

IN THE PRESENT STUDY A QUANTITATIVE EVALUATION OF PHENOMENA THAT CHARACTERIZE EUTROPHIC ECOSYSTEMS WAS ATTEMPTED. THE SENSITIVITY OF THE ECOLOGICAL INDICES OF DIVERSITY AND DOMINANCE IN ASSESSING THESE EUTROPHIC PHENOMENA WAS TESTED AND THE SEASONAL CHANGES IN THE STRUCTURE OF THE PHYTOPLANKTON WAS STUDIED. IN ADDITION DISCREPANCIES OBSERVED ON THE PERIODICITY OF THE SEASONAL CYCLES OF THE STUDIED ECOLOGICAL PARAMETERS, PRESUMABLY CAUSED BY THE EUTROPHIC TRENDS IN THE AREA, WERE ANALYSED. FURTHERMORE, AN ANALYSIS OF THE SPATIAL GRADIENT OFSOME ECOLOGICAL PARAMETERS WAS ATTEMPTED. SARONIKOS GULF WAS CHOSEN TO BE THE STUDY AREA AND ESPECIALLY KERATSINI BAY, BECAUSE IT IS THE REGION WHERE THESEWAGE FROM THE ATHENS OUTFALL ARE DISCHARGED. THE HIGHEST CONCENTRATIONS OF NUTRIENTS WERE OBSERVED IN THE KERATSINI AREA, WHEREAS IN THE SOUTHERN SARONIKOS THE RANGES OF NUTRIENT CONCENTRATIONS WERE LOWER, CHARACTERIZING MESOTROPHIC OR OLIGOTROPHIC CONDITIONS. SIMILAR TRENDS WERE ALSO RECORDED REGARDING BIOLOGICAL PARAMETERS. AN IMPORTANT FEATURE IMMERGED AT THE EUTROPHIC AREAS WAS THE DECLINE OF THE STUDIED PHYTOPLANKTON PARAMETERS FROM THE "TYPICAL" ANNUAL CYCLE PATTERN WITH MAXIMAL GROWTH DURING THE SUMMER PERIOD. THE LOG-NORMAL DIVERSITY INDEX IS PROPOSED AS EUTROPHICATION INDEX. CLUSTER ANALYSIS OF THE SAMPLING STATIONS BASED TO THE PHYTOPLANKTON SPECIES COMPOSITION, REVEALED STRONG SEASONAL GROUPINGS FOR ALL STATIONS. HOWEVER, DURING EACH SEASON A DISTINCT DIFFERENTIATION IN THE SPECIES COMPOSITION BETWEEN EUTROPHIC AND OLIGOTROPHIC COMMUNITIES WAS OBSERVED. (ABSTRACT TRUNCATED)
ΕΓΙΝΕ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΕΥΤΡΟΦΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ Η ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΥΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΛΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ, ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΥΤΡΟΦΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΕΠΕΧΕΙΡΗΘΗ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΛΕΓΗ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. ΟΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΕΝΩ ΣΤΟΝ ΝΟΤΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΕΚΥΜΑΝΘΗΚΑΝ ΣΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΧΑΡΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕΣΟΤΡΟΦΕΣ ΩΣ ΟΛΙΓΟΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ, ΕΝΩ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΞΕ Η ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ "ΤΥΠΙΚΟ" ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΙΣ ΕΥΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΥ. (ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ)

Οικολογία
Ευτροφισμός
Time series
ECOLOGICAL INDICES
Phytoplankton
Saronikos Gulf
Ecology
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
Οικολογικοί δείκτες
ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟ
Χρονοσειρές
Eutrophication

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
University of the Aegean*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.